קופת גמל - תיקון 190

הטבה במס רווח הון​

דמי ניהול אטרקטיבים

מגוון מסלולי השקעה​

מהי קופת גמל - תיקון 190 ?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה נועד כדי להפקיד אל קופות הגמל כסף פנוי – מחשבון העו”ש, מהפק”מים ומתיקי ההשקעות. התיקון מאפשר להפקיד כספי חיסכון פרטיים לקופת גמל, ליהנות בתקופת החיסכון מכל היתרונות של קופת גמל רגילה ולמשוך את הכסף אחרי גיל 60, באחת משתי דרכים:

כקצבה חודשית, הפטורה ממס לכל החיים.

כמשיכה חד פעמית – בתשלום מס של 15% נומינלי ממרכיב הרווח היחסי, לעומת שיעור מס של 25% ריאלי הנהוג על השקעות בני”עבנוסף לכך, פותח תיקון 190 מסלול הורשה פטור ממס, או פטור חלקית ממס – תלוי בגיל בו נפטר החוסך. נרחיב על כך בהמשך.

לכן, תיקון 190 פותח אפשרות השקעה אטרקטיבית ביותר לבעלי כסף פנוי שמתקרבים לגיל 60. אבל – לא רק להם: התיקון הוא חדשות מצוינות גם לשכירים בעלי הכנסה גבוהה (פעמיים השכר הממוצע במשק ויותר), שחיפשו פתרון משלים לחיסכון הפנסיוני ארוך טווח מעבר לתקרת ההפקדה של הטבות המס.

מהם תנאי הסף למשיכת כספים מקופת גמל לפי תיקון 190?
העמית עבר את גיל 60.
העמית מקבל קצבה חודשית העולה על סכום הקצבה המזערית על פי דין. כלומר, 

כ-4,606 ש”ח בחודש (נכון לשנת 2022)

למי מיועדת קופת גמל - תיקון 190 ?

.

לפנסיונרים

.

לקראת הפנסיה

קופות גמל | תשואה 5 שנתית ממוצעת

מסלול כללי

% 0

מסלול מנייתי

% 0

הזדמנות להתחיל לחסוך

רק למלא את הטופס ונחזור אליך עם פרטים

פרטים אישיים