קרן השתלמות

פטור ממס רווח הון

דמי ניהול אטרקטיבים

נזילות מלאה לאחר 6 שנים

מהי קרן השתלמות ?

קרן השתלמות היא תכנית חיסכון, פטורה ממס רווח הון לתקופה של 6 שנים ואילך.

 כלומר חיסכון לטווח בינוני (למעט מימוש הקרן לצורך השתלמות).

אמנם שם המוצר הוא קרן השתלמות, אך חשוב לדעת כי הכספים אינם נועדו למטרות השתלמות בלבד ובתום תקופת החיסכון, לאחר 6 שנים, תוכלו לעשות בכספים כרצונכם

קרנות השתלמות קיימות הן לשכירים והן לעצמאיים.

שכיר יהנה מהפקדה שוטפת חודשית של כספים 

לקרן ההשתלמות באופן שוטף כאשר חלק מהסכום ינוכה משכרו וחלק יופקד ע”י המעביד

כאשר גובה ההפקדה נקבע בהתאם לגובה שכרו של העובד.

עצמאי רשאי להפקיד עד 7% מההכנסה
השנתית ומבחינת רשויות המס, 4.5% מתוכם יהוו כהוצאה מוכרת.

למי מיועדת קרן השתלמות ?

.

שכירים

.

עצמאים

.

חסכון לכל מטרה

קרנות השתלמות | תשואה 5 שנתית ממוצעת

מסלול כללי

% 0

מסלול מנייתי

% 0

הזדמנות להתחיל לחסוך

רק למלא את הטופס ונחזור אליך עם פרטים

פרטים אישיים