מחירון שירותים שכר טרחה

בעקבות הרפורמות בענף הביטוח הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח כלפי לקוחותיו והוטלו עליו מטלות חדשות ודרישות לעמידה בדרישות חוק ותקנות חדשות שלא היו קיימות בעבר.
בגין שירותים שבגינם אין לסוכן הביטוח תגמול מחברת הביטוח אנו גובים דמי טיפול ויעוץ, וזאת החל מחודש ינואר 2023.
ייתכנו בקשות למתן שירותים נוספים שאינם כתובים בטבלאות שלעיל ובגינם יערך תמחור בזמן ההזמנה.

שירותים רבים ניתנים על פי חוק ובצורה שוטפת באופן ישיר על ידי חברות הביטוח והגופים הפיננסים ללא עלות או בעלות נמוכה ובאפשרותכם לפנות ישירות למוקדי השירות או באתר החברה. הנסיון שלנו בעבודה מול חברות הביטוח וגופים פיננסיים מעניק ללקוח ערך הכולל ניתוח צרכים, הכוונה, הסבר, רישום, מעקב, ביצוע שינויים, קידום תהליכים וכמובן מענה אישי ומקצועי.

השירותים הרשומים בטבלא זו ניתנים ללקוחות המבוטחים באמצעותנו בפוליסה בה נדרש השירות ולחיילים בשירות חובה ב – 100% הנחה.

ביטוחי פרט ופנסיונים ושירותים פיננסים נוספים

תיאור השירות מחיר ללקוח שאינו מבוטח בטרפז
הזמנת נתוני מסלקה, ללקוח שאינו מבוטח באמצעותנו בביטוח פנסיוני (ללא המלצות)
50 ₪
ביטול פוליסה שלא הוקמה באמצעותנו
100 ₪
המצאת אישורים לפוליסה שאינה מנוהלת דרכנו (אישור מס/הצהרת הון/תחזית גביה/העתקים)
125 ₪
קבלת פוליסה פרט קיימת לטיפול שוטף (מינוי סוכן על פוליסה קיימת ללקוח חדש)
150 ₪
קבלת פוליסה פנסיונית לטיפול שוטף (מינוי סוכן על פוליסה פנסיונית קיימת ללקוח חדש)
250-500 ₪, תלוי בפוליסה
טיפול בתביעה – טיפול, הכוונה וסיוע בהגשת תביעה למיצוי זכויות פנסיה, נכות, שאירים, סיעוד, בריאות, חיים, אובדן כושר עבודה, תאונות אישיות ועוד
500 ₪ או 10% מסכום התביעה, הגבוה מביניהם
עזיבת עבודה וקבלת בעלות למעסיק חדש בביטוח מנהלים או קרן פנסיה
400 ₪
הלוואה מקרן השתלמות או מוצר פנסיוני אחר
400-500 ₪
פדיונות / משיכת כספים מפוליסות פרט, קופות גמל, קרן השתלמות, פוליסת מנהלים, קרן פנסיה או מוצר פנסיוני אחר
500 ₪ או 1% מסכום הפדיון, הגבוה מביניהם
חישוב הפקדות רטרואקטיביות למעסיקים / עובדים
500 ₪ לכל עובד
שעת עבודה – כללי
350 ₪
הגשת בקשה לאישור פקיד שומה למשיכת כספים
300-600 ₪, תלוי במורכבות
קבלת קיצבה מקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל לקצבה ביציאה לפרישה
300-600 ₪, תלוי במורכבות
החזרי מס
18% מסכום ההחזר
יעוץ משכנתא
סכום הייעוץ הראשוני יגרע מסכום הייעוץ הכולל 500 לפגישה ראשונית / 6,000 לייעוץ מקיף.
ניתוח תיק ביטוחי פרט
השירות כולל איסוף נתונים מהר הביטוח וחברות הביטוח עבור פוליסות פרט (לא כולל פוליסות פנסיוניות),
התאמה לחיובים, בדיקת כפל ביטוחים, עלויות, כיסויים ובירור צרכים.
הלקוח יקבל בסיום התהליך חוברת ניתוח תיק לקוח עם המלצות מנומקות.
500-1000 ₪ ליחיד, בהתאם למספר הפוליסות
750-1250 ₪ לזוג, בהתאם למספר הפוליסות
ילדים עד גיל 21, ללא עלות עד וכולל הילד השלישי
ניתוח תיק ביטוחי פרט ותכניות פנסיוניות השירות כולל איסוף נתונים מהר הביטוח, מחברות הביטוח ומהמסלקה הפנסיונית, בירור צרכים, התאמה לחיובים ולתלושי שכר, בדיקת עלויות, דמי ניהול, מסלולי השקעה, אלטרנטיבות לניהול כסף פנוי ובחינת כיסויים. הלקוח יקבל בסיום התהליך דוח ניתוח תיק לקוח עם המלצות מנומקו.
600-1500 ₪ ליחיד, בהתאם למספר התכניות הפנסיוניות 900-2250 ₪ לזוג, בהתאם למספר התכניות הפנסיוניות

* המחירים לא כוללים מע"מ – תשלום יתקבל בכרטיס אשראי, העברה בנקאית, ביט או בשיק לפקודתנו.

הזדמנות לעשות סדר

רק למלא את הטופס ונחזור אליך עם פרטים

פרטים אישיים