קרן פנסיה

פטור ממס רווח הון

דמי ניהול אטרקטיבים

הגנה באובדן כושר עבודה

מהי קופת קרן פנסיה ?

קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון, שמטרתו לייצר הכנסה חודשית קבועה לזמן פרישה.

קרן הפנסיה מקנה הגנות ביטוחיות למשך תקופת החיסכון,

ובתוכן רכיב מובנה של כיסוי בעת אובדן כושר עבודה.

קרנות הפנסיה יודעות להמיר סכום כסף שנצבר בהן במשך כל תקופת החיסכון, לקצבה חודשית, שנותרת יציבה למדי.


כדי לייצר סכום משמעותי שעל בסיסו תשולם לחוסך פנסיה חודשית בעת פרישה, במהלך שנות העבודה אנו כעובדים מפקידים באמצעות המעסיק חלק קטן מתוך המכונה “תגמולי עובד” לאחת מקרנות הפנסיה, המתנהלות בבתי ההשקעות ובחברות הביטוח.


במקביל להפקדת העובד, המעסיק מבצע הפקדה נוספת מן השכר, המכונה “תגמולי מעביד”.

בנוסף – המעסיק מפקיד גם רכיב של כספי מן השכר, סכום אשר מצטבר בקרן והופך לנזיל במקרה

של סיום יחסי עובד-מעבידומשמש כתשלום פיצויי פיטורין.

כמו כן, גם עצמאים נדרשים להפקיד חלק מהכנסתם לקרן פנסיה.

למי מיועדת קרן פנסיה ?

.

שכירים

.

עצמאיים

.

חסכון לפנסיה

קרנות פנסיה | תשואה 5 שנתית ממוצעת

מסלול כללי

% 0

מסלול מנייתי

% 0

הזדמנות להתחיל לחסוך

רק למלא את הטופס ונחזור אליך עם פרטים

פרטים אישיים