צ'ק אפ ביטוחי

מהו צ'ק אפ ביטוחי ?

84% מהאזרחים במדינת ישראל משלמים על ביטוחים כפולים.

לא אחת אנו עורכים שינויים בתכניות הביטוח שלנו ומתאימים אותן לשלבים השונים בחיינו. לעיתים אנו מצטרפים לתכניות ביטוח חדשות, בין אם באמצעות מקום עבודה חדש או באופן פרטי ולעיתים מעדכנים את התכניות הקיימות. אחת לתקופה מומלץ לעצור ולבחון את מכלול פוליסות הביטוח שברשותנו, לעדכן אותן ולוודא שאנו לא משלמים תשלום חודשי קבוע (פרמיה) על פוליסות הנותנות לנו מענה דומה ויוצרות מצב של כפל ביטוח.

כאשר למבוטח יש כמה כיסויים ביטוחיים עבור מקרה ביטוח אחד, מכונה המצב “כפל ביטוח”. עבור כל כיסוי, משלם המבוטח סכום חודשי קבוע (פרמיה). במידה ויגיע הרגע להגשת תביעה, יוכל המבוטח להגיש רק תביעה אחת בגין אותו מקרה. אם תאושר התביעה, יתקבל תשלום מחברה אחת עבור המקרה הביטוחי האמור, גם אם ברשותו כיסוי דומה בחברת ביטוח נוספת. כלומר, המבוטח שילם פרמיה עבור כמה פוליסות, אבל בפועל קיבל פיצוי פעם אחת בלבד מפוליסה אחת בלבד.

למי מיועד צ'ק אפ ביטוחי ?

.

שכירים/עצמאיים

.

משפחות

.

פנסיונרים

הזדמנות לערוך בדיקה

רק למלא את הטופס ונחזור אליך עם פרטים

פרטים אישיים